OTM: Pr. G 23a. 1e staat; impressum: ''t Vtrecht, Ghedruckt by Ian Amelissz, in 't A.B.C.'; met uitlegging in drie kolommen
Meer beelden van dit object

Clare Af-beeldinghe, ende T'Samen-spreeckinghe Tusschen een Boer, genaemt Kees,...

 • Titel Clare Af-beeldinghe, ende T'Samen-spreeckinghe Tusschen een Boer, genaemt Kees, ende syn Land-heer. Waer in te sien is den gantschen handel van dese schrickelijkcke ende moordadighe Conspiratie, jeghens den Persoon vanden Doorluchtighen ende Hoogh-ghebooren Vorst, den Heere Prince van Orangien, &c. Mitsgaders teghen den staet ende wel-varen van 't Land.
 • Materiaal Prent.
 • Datering [1623]
 • Signatuur  OTM: Pr. G 23a
 •   OTM: Pr. G 23b
 • Identifier hdl:11245/3.20483
 • Type IL
Toon meerToon minder
 • Annotaties  Zinneprent op de samenzwering tegen prins Maurits (6 februari 1623 - 3 juli 1623).
 •   Met portretten van Henricus Slatius, Reinier van Oldenbarnevelt en Adriaen Adriaensz.
 •   Titel ontleend aan 1e staat.
 •   Tekst binnen afbeelding: 'Hendrick Danielsz Slatius'; 'Reinier van Barnevelt'; 'Adriaen Adriaensz van Dijck'.
 •   Verschillende staten.
 •   m.b. : [Titel]
 • Bib 990017697690205131
 • Trefwoord  1623-02-06 tot 1623-07-03
 •   1623-05-05
 •   Zinneprenten (vorm)
 •   Ets-gravure
 •   Diepdruk - handmatig
 • Literatuur Muller (Historieplaten) 1480. Muller (Historieplaten) 1481. Atlas van Stolk 1561
 • Identifier hdl:11245/3.20483