Caerte van Noorthollant beghinende van Noortendt, Zuytwarts up tot om Leyden...

 • Titel  Caerte van Noorthollant beghinende van Noortendt, Zuytwarts up tot om Leyden toe; voorts streckende Oostwaerts tot om Utrecht weder Noortwarts up in de Zuider Zee met alle sijn steden, dorpen, dijcken, weghen, wateren en vaerten, daer inne begrepen elcx na syne rechte gheleghet
 •   Land-caerte ende water caerte van Noort-Hollandt ende West-vrieslandt met d'aenliggende landen
 • Materiaal kopergrav
 • Auteur Beeldsnijder, Joost Jansz.,, ca. 1541-1590.
 • Uitgever  Tot Amsterdam, ghedruckt by Herman Allertsz., Koster van die Nieuwkerck. Anno M.D.C.VIII
 •   Koster, Herman Allertsz Amsterdam (1598-1616)
 • Datering 1608
 • Omvang 1 krt. in 6 bl.
 • Afmetingen 93,5 x 69,5 cm (kaartgedeelte)
 • Schaal Schaal [ca. 1:110.000]
 • Signatuur OTM: HB-KZL W.X. 014
 • Identifier hdl:11245/3.991
Toon meerToon minder
 • Annotaties  Koptitel (boven de kaart geplakt): Land-caerte ende water caerte van Noort-Hollandt ende West-vrieslandt met d'aenliggende landen gheteeckent wijlen door Ioost Iansz. [Beeldsnijder of Bilhamer] Land-meter &c. Ende nu op een nieu wtghegheven, in veel plaetsen ghebetert ende met een grondighe beschrijvighe, ende daer toe behoorende nieuwe figuyren verciert, deur Harman Allertsz. van Warmenhuysen, koster vande Nieuwe-Kerck tot Amsterdam
 •   Impressum in de rechter-benedenhoek in de omgevende tekst
 •   Op de kaart komt nog voor het impressum van de eerste druk (waarvan geen ex. bekend): Anno 1575 den 31en July ghedaen ende wtghegeeven dese caerte by myn Ioost Iansz. [Beeldsnijder of Bilhamer]
 •   Opdracht: De ... Staeten van Noorthollant ende West-vrieslant werd dese landcaerte ... toegeijegent ende gedediceert door mij Harman Allerts van Warmenhuysen
 •   Met typografische tekstrand
 • Bib 990004363810205131
 • Trefwoord Noord-Holland
 • Literatuur F.C.Wieder, Merkwaardigheden (1918) p.23, no.19, p. 26 no. 28, p. 29 no. 29. Moes-Burger 700
 • Identifier hdl:11245/3.991